Gratis verzending en binnen 2-3 werkdagen in Belgïe Privé verkoop tot -25% online en in onze showroom

Verkoopsvoorwaarden

 

ARTIKEL 1: IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De commerciële Nayestones-website is een elektronische commerciële pagina die toegankelijk is via het internet voor alle gebruikers van dat netwerk.

De website is gecreëerd door Nayestones onder de coöperatieve Productions et Associées ASBL, met maatschappelijke zetel te Emile Féronstraat 70, 1060 Brussel, met BTW-nummer BE-0896 756 090.

De commerciële Nayestones-website verkoopt originele creaties (hierna de “producten” genoemd) aan de internetgebruikers die de website bezoeken (hierna de “gebruikers” genoemd). De rechten en plichten van de gebruikers zijn noodzakelijkerwijs ook van toepassing op de koper.

 

ARTIKEL 2: VOORWERP

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van de producten die worden aangeboden op de website te bepalen.

 

ARTIKEL 3: ESSENTIËLE KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN

De essentiële kenmerken van elk product worden beschreven in de overeenkomstige pagina’s van de elektronische catalogus op de website. De foto’s van de op de website aangeboden producten zijn niet contractueel bindend en de website wijst elke verantwoordelijkheid voor deze foto’s af. Het aanbod, zoals bedoeld in onderhavige algemene voorwaarden, alsook de levering van de producten zijn van toepassing op landen van de Europese Unie (Oostenrijk,  België, Bulgarije, Cyprus,  Denemarken,  Estland,  Finland,  Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Hongarije,  Ierland,  Italië,  Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,  Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje,  Zweden, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk).

ARTIKEL 4: GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE PRIJS VAN DE GOEDEREN

De prijzen van de producten zijn opgegeven in Euro. Alleen betalingen in Euro worden aanvaard.

Er dient onmiddellijk te worden betaald bij de bestelling en er worden verschillende betaalmethoden aanvaard:

  • Betaling met Visa, MasterCard/Eurocard of American Express via PayPal. In dit geval wordt uw bestelling verwerkt na ontvangst van de goedkeuring van PayPal volgens de procedure, beschreven in artikel 8.
  • Handmatige bankoverschrijving op onze rekening:

NAYESTONES

IBAN: BE11 7340 2362 3448

BIC : KREDBEBB

Pater Isidoor Taymansstraat 37

3090 Overijse

België

 

In dit geval wordt het bestelde product pas geleverd na ontvangst van de betaling van de koper. Daarom is het raadzaam de bank het bedrag zo snel als mogelijk te laten overschrijven. Om de bestelling te versnellen, kan de koper altijd een bewijs van betaling sturen naar info@nayestones.com

De website zal een factuur opstellen. De koper moet een factuuradres opgeven.

Nayestones behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk willekeurig ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De al bestelde producten worden aangerekend tegen het tarief dat geldig is op het ogenblik dat de bestelling wordt geregistreerd.

 

Artikel 5: Btw-betaalmodaliteiten

Btw niet inbegrepen – Btw inbegrepen.

Behalve indien anders vermeld, zijn de prijzen op de website Belgische btw inbegrepen.

Verzending in België & naar een andere lidstaat van de Europese Unie:

De verkoop is btw inbegrepen; de Belgische btw van 21% is inbegrepen.

 

ARTIKEL 6: VERZENDINGSKOSTEN

De producten worden verzonden binnen de Europese Unie.

De verzendingskosten zijn ten laste van de koper en worden bij de prijs van het bestelde product gevoegd.

De producten worden verzonden per post of via een onafhankelijke vervoerder afhankelijk van de aard van het bestelde product en uitsluitend naar keuze van de verkoper naar het adres op het bestelformulier van de koper. Dit kan een ander adres zijn dan het adres van de persoon die betaalde.

Nayestones wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van een buitensporige leveringstermijn door de postdiensten of enige andere verzendingsmethode, alsook in het geval van verlies van de bestelde producten of staking. De verzendingsrisico’s zijn ten laste van de gebruiker die de vereiste verzoeken moet indien bij de vervoerder.

De leveringskosten worden automatisch berekend van zodra de koper zijn winkelmandje samenstelt en verschijnen een voor een in het totaalbedrag wanneer de koper zijn bestelling afwerkt.

Alle opgelopen douanekosten zijn ten laste van de klant. In het geval van verlies of beschadiging van het product tijdens het transport moet de klant de vervoerder daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte stellen. In het geval van een ongewone vertraging ontvangt u een e-mail.

 

ARTIKEL 7: ONLINECONTRACT

De gebruiker kan de verschillende producten bekijken die te koop worden aangeboden op de website. De gebruiker kan vrij surfen op de verschillende pagina’s van de website zonder gebonden te zijn door een bestelling.

Nayestones bevestigt de ontvangst van de bestelling alleen wanneer de volgende stappen zijn voltooid.

Step 1: Factuurinformatie – Verzendingsinformatie

De koper moet alle gevraagde informatie invullen:

- zijn voornaam en familienaam;

- zijn e-mailadres;

- het correcte factuuradres

- een geldig telefoonnummer     

- het correcte verzendadres indien dit verschilt van het factuuradres

- klikken op “Verder”

 

Step 2 : Verzendingskosten

- Er wordt een vaste prijs voorgesteld voor de verzendingskosten naar de bestemming, vermeld in het verzendingsadres

- klikken op “Verder”

 

Step 3: Betaalinformatie

De koper moet de betaalmethode van zijn voorkeur selecteren.

De website bevestigt zo snel als mogelijk de ontvangst van de bestelling per e-mail met een overzicht van de aankopen gestuurd naar het elektronische adres dat de koper heeft opgegeven in zijn bevestiging van de bestelling.

Nayestones is enkel gebonden door de bestelling van zodra dit ontvangstbewijs is doorgestuurd. Nayestones behoudt zich het recht voor om zonder enige aansprakelijkheid en om gegronde redenen bestellingen van een gebruiker te weigeren, bijvoorbeeld wanneer er reden tot twijfel is of wanneer er een geschil is omtrent de betaling van een eerdere bestelling.

Bij het plaatsen van deze bestelling wordt de koper op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van het product. Als de bestelling niet kan worden uitgevoerd, brengt de website de koper daar zo snel als praktisch mogelijk van op de hoogte. De koper kan vragen per e-mail op de hoogte te worden gebracht wanneer het niet-beschikbare product beschikbaar wordt.

 

Stap 4: Om de bestelling te plaatsen moet de koper:

- de informatie die hij invulde controleren en zo nodig verbeteren;

- de prijs en de verzendingskosten controleren

- klikken op “Bestelling plaatsen”.

 

ARTIKEL 8: ONLINEBETALING

Voor betalingen met kredietkaart werkt de website met het veilige betaalsysteem PayPal dat al uw kaartinformatie versleutelt tijdens het uitvoeren van de onlinebetaling via de website.

De website aanvaardt Visa, MasterCard, Eurocard en American Express. Bij het uitvoeren van de betaling moet de koper zijn kredietkaartnummer en de vervaldag opgeven. De website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (al dan niet frauduleus) gebruik van de kredietkaart door derden, bijv. onderscheppen van berichten.

Voor de betaling wordt de koper doorgestuurd naar de veilige website van PayPal om de transactie te voltooien. Dit mechanisme garandeert de vertrouwelijkheid van de betaalinformatie (met inbegrip van het kredietkaartnummer).

De website wordt nooit op de hoogte gesteld van het kredietkaartnummer van de koper; het wordt alleen in een versleutelde vorm doorgestuurd naar de financiële instelling.

Van zodra de betaling is aanvaard en bevestigd door te klikken op “verder met verificatie en betaling van uw bestelling” controleert PayPal de betaling en voltooit deze online. Betalingen uitgevoerd door Belgische inwoners zijn definitief verworven door de website na de periode van 14 dagen, zoals beschreven in artikel 9.

 

ARTIKEL 9: HERROEPINGSPERIODE

In overeenstemming met de Belgische wetgeving mag iedere koper de website melden dat hij de aankoop wenst te annuleren binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de leveringsdag. De koper moet daarbij een kopie van zijn bestelling of factuur voegen. De website zal binnen 30 dagen de prijs van het product terugbetalen zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de modaliteiten van artikel 10.

Deze bepaling is van toepassing op elke koper die een gelijkaardige bescherming geniet in zijn land.

Als een koper dit recht wenst uit te oefenen, zijn de modaliteiten van artikel 10 van toepassing.

Producten die werden gekocht als onderdeel van een speciaal aanbod of die op maat werden gemaakt worden niet terugbetaald of geruild.

 

ARTIKEL 10: TERUGBETALING

Terugbezorgde producten, zoals beschreven in bovenstaand artikel 9, worden alleen aanvaard en terugbetaald of geruild wanneer onze specialisten hebben bevestigd dat het product identiek is aan het verzonden product zonder schade, wijzigingen of andere tussenkomsten.

Het product moet volledig en in uitstekende staat worden terugbezorgd in de originele verpakking (verpakking, doos, bericht, ...), samen met een kopie van de originele aankoopfactuur. Producten die in onvolledige, beschadigde of vuile staat worden terugbezorgd, worden nooit aanvaard.

Als een koper het recht, zoals beschreven in artikel 9, wenst uit te oefenen, zijn de verzendingskosten voor vervoer naar de verzender te zijnen laste.

Het adres voor terugbezorgde producten is:

Nayestones – 37 Pater Isidoor Taymansstraat -3090 Overijse -België.

Producten worden terugbezorgd op risico van de koper. Het product mag niet zijn gebruikt door de koper.

 

ARTIKEL 11: LEVERING VAN DE GOEDEREN

De website zal binnen bepaalde redelijke grenzen alles in het werk stellen om de producten zo snel als mogelijk te leveren. Behalve als de partijen anders zouden beslissen, gebeurt de levering ten minste binnen 30 dagen na de dag waarop de koper zijn bestelling heeft geplaatst.

De producten worden geleverd op het verzendadres, opgegeven door de koper tijdens het bestelproces.

De koper moet de verpakking en het product controleren bij de levering. Als de koper zichtbare schade ontdekt bij de levering moet hij dit melden op de leveringsbon vóór hij tekent voor ontvangst.

In het geval van zichtbare of verborgen gebreken moet hij zijn klacht sturen via

e-mail aan  info@nayestones.com  en in een aangetekende brief aan Nayestones –Pater Isidoor Taymansstraat 37 -3090 Overijse – België binnen 15 dagen (feestdagen inbegrepen) na de datum van levering (poststempel als bewijs). Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.

In het uitzonderlijke geval dat de koper zijn bestelling niet ontvangt binnen een maand na zijn bestelling moet hij de verkoper daarvan op de hoogte stellen op het volgende adres: Nayestones –Pater Isidoor Taymansstraat 37 -3090 Overijse – België

 

ARTIKEL 12: EIGENDOM – RISICO’S

De eigendomsoverdracht van het product aan de koper gebeurt uitsluitend na de volledige betaling van de prijs door deze laatste, ongeacht de leveringsdatum van het betrokken product.

De overdracht van de risico’s op verlies en schade gebeurt na de levering en ontvangst van het product door de koper. De datum op de leveringsbon geldt als bewijs van de leveringsdatum.

 

 

 

ARTIKEL 13: GARANTIE

Elk geleverd product wordt grondig geïnspecteerd vóór het vervoer. De koper moet een soortgelijke inspectie uitvoeren bij ontvangst. Klachten moeten gestuurd worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11.

De beschrijving en voorstelling van de producten op de website zijn zo exact mogelijk. Toch is het onmogelijk om op het scherm een getrouwe weergave te krijgen van de reële kleur van de producten.

De kleurweergave is bovendien ook afhankelijk van de computerinstallatie van de klant. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de kleuren. De documenten voor de producten worden alleen geleverd als informatie en zijn niet contractueel bindend. De website aanvaardt geen klachten of garantie-eisen wanneer de klant niet tevreden is met de kleuren en beschrijvingen.

In geen geval kan de website aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering van de bestelling of niet-uitvoering van een bestelling als de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan een technische oorzaak of een andere reden buiten zijn wil om. In dat geval kan de website het transport en de levering uitstellen zolang als redelijkerwijs nodig is of de bestelling annuleren.

Er worden geen klachten meer aanvaard en de garanties zijn niet geldig na de termijn, vermeld in artikel 11. De voormelde garanties zijn limitatief en vervangen andere expliciete of impliciete garanties.

 

ARTIKEL 14: HERSTELLING EN ONDERHOUD

Als een product beschadigd is na het einde van de garantieperiode, mag u het ons terugbezorgen. De verzendingskosten zijn te uwen laste. Breng ons a.u.b. voor het terugbezorgen van een product daarvan op de hoogte per e-mail (info@nayestones.com) zodat we de kosten voor de herstelling kunnen berekenen.

Denk er a.u.b. aan dat Nayestones edele metalen, verguldsel en stenen van hoge kwaliteit gebruikt. Deze materialen worden verwerkt volgens de strengste juweeltradities. Het is raadzaam er goed voor te zorgen en ze niet in contact te brengen met water of zeep. Massief of verguld zilver of goud moeten worden gereinigd met een speciale zacht doek.

 

ARTIKEL 15: PERSOONLIJKE INFORMATIE

De website voldoet aan de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot het behandelen van persoonlijke informatie bij het verwerken en verzamelen van gegevens in België via de website en de registratie daarvan in de bestanden van de website.

Deze wet bepaalt dat elke gebruiker het recht heeft om zijn informatie te raadplegen, te verwijderen, te veranderen of te corrigeren. De gebruiker kan zijn informatie raadplegen, verwijderen of corrigeren door middel van een e-mail (info@nayestones.com) of per brief aan de website op het hiervoor vermelde adres.

De informatie die wordt gevraagd tijdens het bestelproces wordt uitsluitend gebruikt ten dienste van de koper.

De bestelling en het ontvangstbewijs voor de koper worden gedurende vijf jaar na de levering van de producten bewaard in de archieven maar zijn niet beschikbaar voor derden. De website behandelt de informatie als vertrouwelijk en onthult deze niet aan derden of na de uitvoering ervan.

 

 

 

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOM

De website en alle elementen ervan worden beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn het exclusieve eigendom van Nayestones. Het gebruik van deze website is strikt voorbehouden voor persoonlijke doeleinden.

De reproductie of publieke onthulling van de teksten, foto’s of andere materialen op de website is strikt verboden zonder de voorafgaande, expliciete en schriftelijke toestemming van Nayestones. Elke link die rechtstreeks verwijst naar deze website moet daarvoor vooraf de expliciete toestemming hebben verkregen.

 

ARTIKEL 17: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, aankopen en andere transacties tussen de partijen.

Het plaatsen van een bestelling impliceert het onherroepelijke naleven van de verkoopsvoorwaarden.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op http://www.nayestones/webshop/terms-and-conditions-of-sale.

Deze algemene voorwaarden zullen evolueren in de toekomst. De gebruiker aanvaardt stilzwijgend elke wijziging door de website van Nayestones te blijven gebruiken en te bezoeken. Hij moet de nieuwe verkoopsvoorwaarden regelmatig raadplegen.

De gebruiker die een aankoop wil doen op de website verklaart in het bezit te zijn van zijn volledige juridische hoedanigheden.

 

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en alle wijzigingen daarvan worden bepaald door de Belgische wet. De partijen (koper en verkoper) gaan ermee akkoord dat alle geschillen, voortvloeiende uit onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Ze spreken over ons

Newsletter